• Witamy w świetlicy Szkoły Pdstawowej Nr 2 w Łosicach
    • Witamy w świetlicy Szkoły Pdstawowej Nr 2 w Łosicach

    • 05.12.2022 14:34
    • WITAMY W ŚWIETLICY SP2

     W naszej świetlicy jest kolorowo i wesoło!

     Świetlica w naszej szkole jest otwarta w godzinach:  7.10 – 9.35 i 11.20 -16.00

     Z opieki i pomocy wychowawczej korzystają dzieci z klas 1 – 3, zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów. W tym celu rodzice zobowiązani są do wypełnienia Karty zgłoszeniowej i Karty odbioru dziecka.

     W świetlicy pracuje pięciu wychowawców. Prowadzone są zajęcia według tematów rocznego planu pracy świetlicy szkolnej, wybranych zagadnień programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

     Świetlica składa się z dwóch pomieszczeń – sala zabaw wyposażona jest w różne rodzaje klocków, pluszaki, lalki oraz w największą atrakcję – „piłkarzyki”.   W sali  znajduje się również telewizor, oraz gry stolikowe. Drugą salę stanowi strefa dydaktyczna.

     W świetlicy duży nacisk kładziemy na zajęcia plastyczne. Na korytarzu systematycznie prowadzona jest „Galeria prac plastycznych”

     CELEM NASZEJ ŚWIETLICY JEST:

     – zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi, po zakończeniu lekcji oraz pobyt
        w miłym i bezpiecznym otoczeniu
     – pomoc w odrabianiu pracy domowej
     – rozwijanie zainteresowań uczniów
     – rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie

      
    • więcej