• Kolorowy Tydzień Zgranej Klasy

    • 07.02.2023 12:26

    • Prosimy  wychowawców/nauczycieli przedmiotowców w porozumieniu z wychowawcami (jeśli tego dnia nie mają zajęć w swojej klasie) o przesyłanie zdjęć klasowych każdego dnia tj. po poniedziałku do piątku.
     Grupa na FB jest grupą zamkniętą dlatego też nie mam możliwości dodania zdjęć do wcześniej utworzonego postA. Także proszę aby zdjęcia nadsyłać do godz. 20:00 każdego dnia. Preferuję wysłanie zdjęć na messenger - jeśli nie macie takiej opcji malwina.miechowiecka@sp2losice.eu jest również aktywna.
     Jeśli chodzi o nagrody przewidujemy dyplomy dla najbardziej zaangażowanych klas jak również i punkty z zachowania/uwagi pozytywne.
     Zarówno punkty jak i uwagi będą wstawiane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego po zakończonej akcji.
     Pozdrawiamy,
     Opiekunowie SU
    • więcej
    • ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY - konkurs
    • ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY - konkurs

    • 15.12.2022 09:26
    • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
     NA ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY

     Organizator: Samorząd Uczniowski działający przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach
     CELE KONKURSU
     – edukacja w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
     – kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia,
     – rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej uczniów, na bazie tradycji ludowej,
     – kształtowanie wyobraźni plastycznej,
     – rozwijanie zdolności manualnych.
     ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
     • Każdy z uczestników z klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych przygotowuje stroik bożonarodzeniowy
     • Dobór oraz jakość materiałów zależą od pomysłowości uczniów. Preferowane użycie materiałów naturalnych.
     • Prace należy dostarczyć do dnia 19.12.2022 r. do nauczycieli E.Radziejewskiej i M. Miechowieckiej. Każda praca musi zawierać przytwierdzoną metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasa.
     • Stroiki muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Prace przygotowane grupowo nie będą oceniane.
     OCENA PRAC
     • Oceny stroików dokona komisja w dniu 20.12.2022 r.
     • Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę:
     - zgodność z tematem
     - pomysłowość, oryginalność
     - estetyka wykonania
     - widoczny wkład pracy
     Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają dyplomy.
     Organizatorzy nie zwracają uczestnikom prac biorących udział w Konkursie, zostaną sprzedane na kiermaszu zorganizowanym w szkole a dochód przekażemy na rzecz Szymona Tołtyżewskiego
     ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!
    • więcej