• Światowy Dzień Zwierząt

     • W roku obchodzimy wiele dni poświęconych poszczególnym gatunkom zwierząt. Jest Dzień Psa i Dzień Kundelka, Dzień Kota, Słoni, Tygrysów, Pingwinów, Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, Dzień Ryby, Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Pszczoły i wiele, wiele innych, ale w powszechnej świadomości najbardziej zakotwiczył się październikowy Światowy Dzień Zwierząt (4.10), obchodzony czasem cały tydzień (Światowy Tydzień Zwierząt) albo nawet miesiąc (Październik - miesiącem zwierząt).

      W związku z tym dniem nasi uczniowie pochwalili się swoim zamiłowaniem do zwierząt.

     • „TO SIĘ MUSI POWIEŚĆ”

     • 30 września uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach kolejny już raz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „NOC BIBLIOTEK”. Nauczyciele: Irena Nestioruk, Agnieszka Omelańczuk, Ewa Stecka, Malwina Miechowiecka, Beta Wróbel i Klaudia Tarasiuk zaprosili czytelników do wspólnej zabawy, której przyświecało hasło „To się musi powieść”.

      Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Uczniowie prezentowali swoje wokalne talenty w „Szansie na sukces”, recytowali wiersze, także własnego autorstwa, grali na instrumentach, chwalili się swoimi umiejętnościami sportowymi w konkurencji „Mam talent”.  Ogromną popularnością wśród młodzieży cieszył się turniej multimedialny Kahoot oraz konkurs „Łosice w starej fotografii”. Sprawdziliśmy naszą wiedzę, ze znajomości najpopularniejszych powieści dla młodych czytelników, historii książek i pracy biblioteki oraz przeszłości  naszego miasta.

      „NOC BIBLIOTEK” to także  idealna okazja do spotkania i rozmów o książce, jej autorach, bibliotece, własnych pasjach i zainteresowaniach. Ciekawym przerywnikiem w zabawie było „Słodkie czytanie”, spotkanie przy herbacie i słodkim poczęstunku, przygotowanym z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. To jednak nie koniec przygotowanych atrakcji. W czytelni czekały na uczestników spotkania książki. To właśnie z nich uczniowie układali ciekawe książkowe instalacje.  Radości było co nie miara. Po wieczorze pełnym wrażeń, uczniowie zostali zaproszeni na  projekcję filmu udostępnioną przez organizatora „Nocy Bibliotek”.

      Udało się! To się musiało powieść!!! Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom młodych czytelników. Pokazaliśmy, że biblioteka szkolna jest miejscem wyjątkowym, w którym nauczyciele dbają o rozwój wiedzy, kreatywności i pasji uczniów. Miejscem, w którym można się dużo nauczyć wspaniale się bawiąc. 

      Irena Nestioruk

     • Wycieczka klas szóstych

     • 27 września 2022r. klasy szóste wyjechały na wycieczkę.

      Na początku zwiedzali zabytkowe wnętrza pałacu Zamoyskich w Kozłówce. Spacerowali po przepięknym parku, oglądali zabytkowe powozy. Następnie udali się do stadniny koni w Janowie Podlaskim.

      Po zapoznaniu się z historią stadniny, przyszedł czas na wizytę w stajni, gdzie czekały konie, które okazały się bardzo przyjazne, pozwoliły się karmić marchewką i głaskać.

      Iwona Świderska

     • Program Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

     • Program Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
      w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa. Dokumenty, o których mowa poniżej należy składać
      w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, w pokoju 39 (I piętro)

      Termin do 14.10.2022r.

      Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

      Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać łącznie 3 warunki:

      • uczyć się w roku szkolnym 2022/2023 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
      • zamieszkiwać w gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
      • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR

      Ponadto muszą być mieszkańcem Miasta i Gminy Łosice w dniu składania wniosku.

      Informacje dodatkowe:

      Wymagane dokumenty:

      1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
      2. Oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
      3. Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, inne)
      4. Podpisana procedura monitorowania utrzymaniu efektów projektu.
      5. Formularz dla potencjalnego odbiorcy końcowego.

      Pytania dotyczące sposobu składania wniosku można zadawać mailowo na adres j.leczycka@gminalosice.pl lub dzwoniąc pod nr 83 306 88 31.